کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی آموزش ارتباطات مدیریتی

آموزش ارتباطات مدیریتی

این دوره بر توسعه مهارتهای ارتباطی خوب و متقاعد کننده تمرکز دارد،که نه تنها لازمه فضای خوب کاری است بلکه نیاز به یک محیط کاری موثر و نتیجه گرا دارد.
در طول آموزش مدیران کلیه روشها و راهنمایی هایی مفید در خصوص هر سه روش ارتباطات مدیریتی را دریافت می کنند: بالادستی، پایین دستی و افقی. بطور مثال ارتباط با هم ردیفان. بنابراین مهارتهایی چون صحبت کردن با اعتماد به نفس، وضوح و سادگی، گوش دادن فعال حالا که خوندید یه گل بفرست برام به دیگران و انگیزه ایجاد کردن در آنها و متقاعد کردن آنها و … رشد خواهد یافت که اعتبار رهبری مدیر را تقویت خواهد کرد.
مدت دوره: 2 روز
ارتباطات مدیریتی