کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی آموزش تکنیک های مصاحبه

آموزش تکنیک های مصاحبه

یافتن یک کاندید مناسب برای شغل آسان نیست. حتی جستجو کردن آن نیز آسان نیست. هیچکس یک مصاحبه گر حرفه ای به دنیا نیامده است، ولی هم مهارتها و اثربخشی های مورد نیاز را می توان توسعه داد.
با آمادگی مناسب و پیروی از قواعد مصاحبه ساختار یافته ، حرفه ای های منابع انسانی و رهبران استخدام می توانند تصویر مثبتی از شرکت خود ارائه دهند، دانش را افزایش دهند، در نتیجه بتوانند کاندیدای ایده آل مستعد را با شانس های بالاتری جذب کنند.
تکنیک های مصاحبه
مدت دوره: دو روز