کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی آموزش جوهر رهبری

آموزش جوهر رهبری
Essence of leadership training

مهم ترین وظیفه یک مدیر الهام بخشیدن، ایجاد انگیزه در کارکنان و موفق کردن آنهاست، که به آن “ماموریت مدیریتی” می گویند. مدیریت نیاز به چنین دانشی دارد، که ما نمی توانیم بطور کامل آن را در دانشگاه بیاموزیم. حتی نتیجه نهایی فقط به ما بستگی ندارد، هر فرد نیاز به برخورد متفاوت دارد و یک جو متفاوت را وارد تیم می کند.
جوهر رهبری
کار ما بعنوان یک مدیر زمانی با موفقیت همراه است که همگان در تلاش برای دستیابی به هدف یکسانی باشند و برای موفقیت در آن بکوشند.
این برنامه بر اصول دانشی و شایستگی هایی تمرکز دارد که برای مدیریت کردن افراد مورد نیاز است. علاوه بر فرایند منحصر بفرد رهبری که بر اساس مدل چرخه زندگی دولور(DEVELOR LIFE CYCLE) استوار است، دانشپذیران با جدیدترین و کلاسیک ترین روشهای انگیزش با بهره گیری از مطالعات موردی و تجربیات شرکت آشنا می شوند.
هدف: ایجاد یک زبان مشترک در مورد اولویت های مدیریت افراد
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و علاقه مندانمدت دوره: 2 روز
سرفصلهای دوره
1- اجزای عملکرد
2- وظایف مدیریتی
3- مدلهای انگیزشی مازلو و هرزبرگ
4- سبکهای رهبری( تفویض اختیار، دستوری، حمایتی، مربیگری)
5- ارائه بازخور
6- مربی گری مدیریتی
7- تمرینات موقعیتی
حوزه های توسعه
• عملکرد تاثیر گذار
• شفاف سازی نقش و وظایف رهبری
• بکارگیری تکنیکهای انگیزشی سفارشی سازی شده
• شناسایی و بکارگیری مناسب ترین سبک رهبری در شرایط ارایه شده
• یادگیری ارائه بازخورد موثر
• توسعه افراد
• تمرین مهارتهای یادگرفته شده
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
دوره های مربی گری تحت اعتبار ICF-ACTP
منابع و مراجع: leadership style. DEVELOR research
در انتهای برنامه، دانشپذیران قادر خواهند بود که هر کدام از زیردستان خود را آگاهانه مدیریت کنند، با استفاده از سبک رهبری مناسب و ابزار درست به نتایج مورد انتظار دست یابند. علاوه بر آن، بطور موثر شایستگی های کارکنان را توسعه داده و به آنها انگیزه می دهند تا به عملکرد بهتری برسند.
مدل اقتضایی رهبری