کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی ابزار ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

ابزار ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
Process Survey Tools For Human Resources Managemen

شرکت فلیپس– یکی از بنیان گذاران بنیاد مدیریت کیفیت اروپا– با 165,600 نیروی انسانی در بیش از 60 کشور جهان، برنامه بهبودی سراسری را با نامBEST پایه ریزی و در تمامی واحدهای خود بکار می گیرد. این برنامه شامل رویکردها و ابزارهای متعددی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که در برنامه BEST استفاده می گردد، ابزارهای ارزیابی فرآیندها(PST) می باشد. مدیریت منابع انسانی نیز یکی از موارد PST است.
ابزار ارزیابی
مدل ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی به دنبال اهداف زیر است:
اندازه‌گیری کیفیت فرآیندهای منابع انسانی
پیاده‌سازی برنامه بهبود به منظور پشتیبانی از وظایف منابع انسانی
انتخاب درست و صحیح پروژه‌های بهبود در حوزه منابع انسانی
برنامه‌ریزی کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در حوزه منابع انسانی
امکان مقایسه سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی سازمان با سایر سازمان‌های پیشرو
تشخيص زمان و مکان مناسب برای استفاده از ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی
کمک به مدیران در انتخاب بهترین رویکردها با توجه به مقتضیات سازمان.
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و علاقه مند به حوزه منابع انسانی
مدت دوره: 2 روز
سرفصلهای دوره
• مدلهای بلوغ فرآیندهای منابع انسانی
• اندازه گیری بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شامل:
1. استراتژی منابع انسانی
2. قابلیتهای سازمانی
3. کارمند یابی
4. توسعه کارکنان
5. مدیریت عملکرد
6. مدیریت استعداد
7. پاداش و قدر دانی
8. مدیریت ارتباطات
9. داده‌های منابع انسانی
10. HSE
• تهیه پروفایل بلوغ
• تهیه برنامه‌های بهبود
• تهیه نقشه راه(ره نگاشت ) مدیریت منابع انسانی
پیش نیازی: آشنایی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
مدل ارزیابی بلوغ منابع انسانی میرسپاسی
منابع و مراجع: کتاب ابزار ارزیابی فرایندهای مدیریت منابع انسانی. ترجمه و تالیف: محمدجواد آبگون
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود سطح بلوغ فرایندها را تعیین و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این حوزه داشته باشند. تهیه پروفایل بلوغ و مقایسه با بهترینها از خروجی های مورد انتطار این دوره می باشد.
مدرس: دکتر محمدجواد آبگون.
مولف، مترجم، مدرس و مشاور