کاوشگران بهره وری پویا | اینفوگرافی ها

اینفوگرافی ها

جدول زیر شامل فایل هایی هست که به کوشش کاوشگران بهره وری پویا تهیه شده است .

و در صورن نیاز به دریافت فایل ها با کیفیت بالا با شرکت تماس بگیرید .

عدل بر چهار پایه استوار است. فکری ژرف اندیش، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکوداوری کردن و استوار بودن در شکیبایی. -نهج البلاغه حکمت۳۱-(قابل توجه ارزیان)

 

ردیفاینفوگرافی با موضوع لینک دانلود
1مدل تعالی سازمانی
2منطق رادار
3مدیریت رفتار سازمانی – سطح سازمان
4بهبود مستمر وحل مسئله
5مدل مدیریت تغییر ADKAR
6مدل ارزیابی بلوغ فرآیند های منایع انسانی
7ارزیابی طرح های اقتصادی
8کارآفرینی سازمانی
9مدل تعالی آموزش
10 اینفوگرافیک با موضوع مدل تعالی منابع انسانی
11فرهنگ سازمانی
12مدیریت عملکرد
13مدیریت استراتژیک
14مدیریت فرآیند
15مدیریت ریسک
16شایستگی های کیفیت ساز
17شایستگی مورد نیاز در منطق رادار( رادارنگری)
18کارت امتیازی متوازن BSC
19هدف گذاری
20صنعت روی ایران و جهان
21نقشه فرآیندهای تولید روی
22مدیریت رفتار سازمانی –سطح فرد
23مدیریت رفتار سازمانی –سطح گروه و تیم
24مدیریت دانش
25مراحل اجرای مدل تعالی سازمانی
26ممیزی داخلی
27سیستم مدیریت آموزش
28یادگیری