کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی بازی های رهبری

بازی های رهبری
Leadership Games

از نظر هویزینگا بازی عبارت است از فعالیت یا اشتغالی داوطلبانه که در محدوده های ثابت زمان و مکان،مطابق با قواعدی که آزادانه پذیرفته شده است اما مطلقاً الزام آور نیستند،با هدفی در خود انجام شده و با احساس تنش،لذت و آگاهی از متفاوت بودن آن با زندگی روزمره.بازی فعالیتی است که فرد را به خود مجذوب می کند،درونی برانگیزاننده است،عناصری از عدم اطمینان یا سورپرایز در آن نهفته است و با نوعی حس سردرگمی و اغراق در هم آمیخته است.
بازي هاي رهبری و استراتژيک در حال حاضر از متداو لترين و محبو بترين انواع بازي ها در دنيا به شمار مي روند این فعالیت ها می تواند برای مردم در تمام سنین استفاده شود. بازي هاي رهبری به شما در کار و زندگی کمک می کند. این بازی ها: کوتاه هستن اما مفاهيمى را انتقال مى دهد كه شما گاهى حتى با نيم ساعت توضيح دادن نمى توانيد آن را تبيين كنيد. ضمن اين كه سطوح انتقال مفهوم فقط معطوف به دانش نيست، بلكه فهميدن و به كار بستن است. این بازی ها موقعیتی است که حداقل دو بازیگر تصمیماتی می گیرند که تصمیم هر بازیگر بر بازی دیگری و کل گروه تاثیرگذار است. در این دوره بازی های رهبری و کاربد آن در سازمان ها تشریح می گردد.
بازی های رهبری
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و علاقه مندان
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت و رهبری
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
دوره های مربی گری تحت اعتبار ICF ، اصول رهبری، اصول بازیکاری ،جوهر رهبری -ACTP
منابع و مراجع: leadership style. DEVELOR research
خروجی های مورد انتظار:
ارتقای مهارت های رهبری ، حل مسئله توسعه ارتباطات،افزایش همکاری و اعتماد، حل مشکل در کارهای با محدودیت
یافتن نوع رفتار خود و غلبه بر جنبه های منفی در جهت افزایش مثبت
هدایت گروه های مختلف و همچنین یادگیری منجر به خود در هدایت گروه ها
تمرین مهارت کار کردن به عنوان یک تیم برای ساختن یک گروه و رشد رو به جلو
مدرس دوره: دکتر محمدجواد آبگون