کاوشگران بهره وری پویا | درباره ی ما

درباره ی ما

مجوزها و گواهینامه ها

ارزشهای اخلاقی

تالیفات و ترجمه

تقدیر نامه ها

معرفی اجمالی

Read More

 

معرفی شرکت:

کاوشگران بهره وری پویای پارس با شماره ۴۲۲۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۶۸۶ به ثبت رسید. این شرکت با اخذ مجوزها و گواهینامه های ملی و بین المللی و برخورداری از شایستگی های مناسب، همراه پرتوان مدیران و کارآفرینان در ارتقا عملکرد و بهبود بهره وری می باشد.

بیانیه ماموریت:

این مجموعه با ارائه خدمات مشاوره، آموزش، اجرا، ممیزی و ارزیابی، ماموریت خود را در زمینه های ذیل بیان می کند:

Untitled

بیانیه چشم انداز شرکت

شرکت کاوشگران بهره وری پویای پارس مصمم است با جلب مشارکت همکاران شایسته از طریق توسعه همکاری های دانشی و فنی با اساتید صاحب نظردر حوزه صنعت و دانشگاه بتواند عملکرد و مزیت خود را در مسیر بهبود، تعالی و کارآفرینی سازمانی تا به آن حد از ارزش افزایی برساند و وفاداری و برداشت مشتریان را تا آن مرحله از رضایت اعتلا بخشد که مشتریانمان، خود بهترین معرف ارزش آفرینی خدمات ما به سایر سازمانهای متقاضی این حوزه باشند.

بیانیه ارزشهای اخلاقی

شرکت کاوشگران بهره وری پویای پارس با اعتقاد و باور به ارزشهای اخلاقی و بکارگیری آن در رفتار حرفه ای مدیران و همکاران، مسیر و حدود ماموریت کاری خود را در چارچوب اصول ارزشی زیر تعریف و تبیین نموده است:

  • رهبری
  • احترام به همگان
  • صداقت و عزت نفس
  • ارایه خدمات با کیفیت و ارزش افزا
  • ارتباطات موثر
  • تلاش فردی در کار تیمی
  • رازداری
  • دانش افزایی و نوآوری در خدمات

معرفی شرکت

متاسفیم، محتوایی مناسب جستجوی شما یافت نشد.