کاوشگران بهره وری پویا | معرفی تیم شرکت

معرفی تیم شرکت

اعضای هیئت مدیره 

 

حمید رضا خدمتگزار
هیئت مدیره KGroup
دکترای مدیریت کسب و کار ، مدیر مرکز استراتژی و تعالی سازمانی ، مدرس دوره ای عالی کسب و کار MBA & DBA ،
ایمیل
عسگر یوسفیان
رئیس هیئت مدیره KGroup
مشاوره مدیریت کیفیت و عملکرد ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس ، تجربه ممیزی سیستم های مدیریت در امارات متحده عربی،آذربایجان،قزاقستان،قطر،عربستان ،
ایمیل
محمد جواد آبگون
مدیر عامل KGroup
دکترای حرفه ای کسب و کار ، مدرس، مترجم، مولف و مشاور در حوزه منابع انسانی ، عضو هیات مدیره موسسه پروفسور میرسپاسی ،
ایمیل
محمد بهبودی
هیئت مدیره KGroup
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
ایمیل