کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی دوره آموزشی مربیگری رهبری

دوره آموزشی مربیگری رهبری

یکی از وظایف اصلی یک مدیر توسعه زیردستانش است و درنتیجه اینکه بتواند این توانایی را در آنها ایجاد کند که در آینده عملکرد خود را افزایش دهند و چالشهای خود را حل کنند. موفقیت تیم، موفقیت رهبر است.
دوره آموزشی این شایستگی های مربیگری رهبری مدیران را توسعه می دهد تا هم مدیر و هم زیر دست این حس را داشته باشند که این سرمایه گذاری برای آنان ارزشمند است و نتیجه آن پیشرفت پایا و قابل لمس می باشد.
مدت دوره: 2 روز
مربیگری رهبری