کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی دوره جامع مدیریت عملکرد

دوره جامع مدیریت عملکرد
Performance Management

مدیریت عملکرد، یک فرآیند منظم و مبتنی بر اطلاعات که کمک می کند مدیران بتوانند کارکنان را در مسیر تحقق اهداف و اجرای برنامه ها و ایفای مطلوب ماموریتها، مدیریت کنند.
مدیریت عملکرد
براساس مطالعات و تجربه دکتر میرسپاسی، در فلسفه مدیریت عملکرد، طرحی سه بعدی به صورت نمودار زیر را توصیه می کند. روی محور X ها: ارزیابی با در نظر گرفتن سه ویژگی: مشخصات درونداد (Inputs) ، فرایند(نحوه انجام کار) (Throughputs) و برونداد (Outputs)، روی محور Y ها: فرد، گروه یا واحد سازمانی و سازمان، و بالاخره روی محور Zها: نوع شغل که معرف رده ی سازمانی نیز هست، در نظر گرفته شده که جمعا 9 متغییر را مطرح می کند.
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و
علاقه مندان به این حوزهمدت دوره: 10 روز
1.شرکتهای رهسپار تعالی و مدیریت عملکرد.2.مدل شایستگی کوه یخی و رفتار.3.عملکرد چیست و تابع چه شواهدی است4.هدفگذاری و برنامه‌ریزی عملکرد.5. 75شاخص کلیدی که مدیران باید بدانند. 6. گفتگوی اقناعی.7. پیوند شاخصهای فردی، گروهی و سازمانی.8.اصول مربی‌گری در محل کار9.ارزیابی عملکرد.10. روش 360 درجه.11. ارائه باز خورد سازنده.12. مدیریت تعارض.13.تحلیل و مرورد عملکردPIP 14.اقدام اصلاحی.15. 12 کشف گالوپ و عملکرد.15.طرح توسعه فردی(IDP).16. تمرینها و کارگاههای متعدد
مدیریت عملکرد
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
دوره های مربی گری تحت اعتبار ICF-ACTP
مربی گری مدیریت
دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
منابع و مراجع: مدل سیستمی اقتضایی مدیریت منابع انسانی. مولف پروفسور ناصر میرسپاسی
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود شاخصهای مناسب برای عملکرد و رفتارها تعریف و فازهای چهارگانه مدیریت عملکرد را تعریف و اجرا کنند.
دانشجویان خواهند توانست بر اساس مدل پروفسور میرسپلسی عملکرد فرد، گروه و سازمان را رصد کنند.
مدرسین: دکتر آبگون- دکتر یوسفیان
مدیریت عملکرد