کاوشگران بهره وری پویا | همایش مدیریت منابع انسانی – کشتیرانی (5 آبان95)

همایش مدیریت منابع انسانی – کشتیرانی (۵ آبان۹۵)

در این همایش که در سالن همایشهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برج آسمان فرمانیه با حضور مدیران محترم مجموعه شرکتهای کشتیرانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  و شرکت حمل و نقل ترکیبی برگزار گردید  مدل بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی میرسپاسی با هدف اجرا و پیاده سازی در مجموعه شرکتهای  کشتیرانی ج.ا.ا با حضور سخنرانان جناب اقایان پروفسور ناصر میرسپاسی ، حمید رضا خدمتگزار و محمد جواد آبگون معرفی گردید.

 

 

 

خلاصه و اهداف معرفی :

«مدل بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی میرسپاسی»، چار چوبی است که به سازمان کمک می کند تا با پیمایشی مناسب و عملگرا، منابع انسانی خود را سنجش نموده و توسعه دهند و همزمان راهکارهای مناسبی برای بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی اعمال نمایند. این مدل می تواند به مدیران ایرانی در انتخاب مناسب ترین رویکردها با توجه به مقتضیات سازمان کمک کند. همچنین نقشه راهنمایی برای انجام درست فرآیندهای مدیریت منابع انسانی ارایه دهد .

 

 

 

 

 

??  در پایان همایش از آقای کاپیتان فرخی به جهت حمایت از اجرای اولیه این مدل در شرکت حمل و نقل ترکیبی ، توسط دکتر میرسپاسی تقدیر بعمل آمد.  ??