کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی سیستم های نوین انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

سیستم های نوین انگیزشی و
افزایش کارآمدی منابع انسانی

مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است. پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد. در این دوره ضمن بررسی این عوامل به نسخه ای قابل اجرا در محل کار خواهیم رسید. همچنین سازمان تحقیقاتی، پژوهشی و مدیریتی گالوپ نظر سنجی بی نظیری از بیش از ده میلیون کارمند و مدیر در 114 کشور به 41 زبان زنده ی دنیا انجام داد که این نظرسنجی ها برای تبیین و تعیین یک محیط کار ایده آل که در آن کارکنان با همه ی وجود کار می‌کنند، خود را برای انجام وظایف به زحمت می‌اندازند، داوطلب می شوند و احساس و ابراز رضایت می‌کنند و موفقیت سازمان را موفقیت خود می دانند، نظر مدیران توانمند و برجسته را به خود جلب کرد. این عوامل کارآمدی منابع انسانی را بالا برد.
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان(E^2) برابر است با مجموع فعالیتهایی که در محل کار انجام می شود(t)، ضرب در تعهد ذاتی در انجام کار(IC) و میزان همسویی فعالیت با هدفهای سازمانی(G) و درنهایت این مجموع به تعداد کل فعالیتهایی که فرد انجام می دهد، تقسیم می شود.
مخاطبین دوره:
مدیران ارشد، میانی و کارآفرینان و کارشناسان مدیریتمدت دوره: 1 روز

سرفصلهای مورد تحلیل در دوره:
بررسی مفاهیم انگیزش
طبقه های اصلی تئوری های انگیزشی
بررسی مدل های معروف در حوزه انگیزش مانند:
VOICE
مدل موسسه IES
مدل 6C و …
بررسی مفاهیم اثربخشی و کارایی
تعریف و مفاهیم دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
بررسی کشف 12 گانه گالوپ در حوزه دلبستگی کارکنان
نحوه توسعه دلبستگی کارکنان
جمع بندی
انجام کارگاه‌های موردی
پیش نیازی: علاقه به مدیریت صحیح کارکنان
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
متودولوژی کی گروپ در رهبری دلبستگی کارکنان(Engaging Leader)
ماخذ: کتاب 12 اصل مدیریت عالی و برجسته. ترجمه محمدجواد آبگون.
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود وضعیت و عدد دلبستگی کارکنان را تعریف و براساس آن پروژه های بهبود را انجام دهند.
این معیار که باعث موفقیت سازمانهاست را تحلیل و وضعیت سازمان و منابع انسانی را رصد کنند.
مدرس: محمدجواد آبگون
موسس و مدیر عامل KGroup
مدیر منطقه ای شرکت Develor
مولف چندین کتاب در حوزه توسعه منابع انسانی
مدرس و مشاور در سازمان های ایرانی