کاوشگران بهره وری پویا | موسسه پروفسور میر سپاسی

موسسه پروفسور میر سپاسی

 

موسسه تمدن میرسپاسی به شماره ثبت ۳۴۵۷۹ و شناسنامه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۸۴۲۱ با هدف انجام ماموریتهای زیر توسط پروفسور ناصر میر سپاسی و جمعی از فرهیختگان حوزه مدیریت تاسیس گردید:

 

لیست مقالات دکتر میر سپاسی

امکان سنجی حسابداری منابع انسانی سازمان مورد مطالعه:موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران)

ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)

معرفی الگوی ارزشی سازمان های دولتی ایران

مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی مطالعه ای موردی

بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

آسیب شناسی طرح جذب و نگهداری نخبگان (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران)

طراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش (مدارس مقطع متوسطه نظری)

ارایه یک الگوی بومی رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه های دولتی و غیر دولتی

مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

برخی از چالش های حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت کشور

نقش آموزش در تکوین و ارتقاء تمدن سازمانی

طراحی مدل توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی با تأکید بر صنعت بازی های رایانه ای

نقش مدیران حرفه ای در توسعه «ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه»

مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ های سازمانی

آسیب شناسی نظام پاسخگویی در سازمان های دولتی

نقش عملکرد دولت در توسعه اعتماد عمومی

توسعه مدل امتیازات متوازن(BSC) در بخش دولتی

توسعه منابع انسانی در بستر توسعه سازمانی «نگرش سیستمی»

تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری

مقالات : مدیریت استراتژیک روابط عمومی نگرشی سه سویه

سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مدیریت (بومی سازی تئوری های مدیریت در ایران)

مطالعه رابطه بین محیط، ساختار سازمانی و اثر بخشی سازمانی شهرداری ها و ارائه الگوی پیشنهادی

دفاعی: رویکردی جامعه شناختی: نقش منزلت اجتماعی سازمان ها و پرسنل نظامی در تقویت اقتدار ملی

نقش مدیران حرفه ای در توسعه «ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه»

تناسب نوع شخصیت و نوع شغل تدبیری که کمتریت توجه مدیران به آن جلب شده است

نگرشی راهبردی بر نظام اداری و توسعه

تأثیر ماهیت شغل در ایجاد انگیزه کار و رشد افراد (موضوع همایش تخصصی مدیریت منابع انسانی)

مدیریت دولتی در سه نگاه؛ تحلیلی نظری در تعیین هویت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمانهای نظامی

در جست و جوی راه

لزوم تقویت مهارتهای مدیریت: رویکردی اقتصادی در انتخاب روش مناسب

ضرورت بوجود آمدن ساعات کار شناور راهی مؤثر برای کاهش مشکلات کارکنان در سازمانهای بزرگ و شهرهای بزرگ

پژوهشی تحلیلی در زمینه ارزشیابی کارکنان و مدیران دولت

تاثیر ویژگیهای فرهنگی و شرایط بومی محیط در مسائل مربوط به ایمنی