کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد
Performance Management

مدیریت عملکرد، یک فرآیند منظم و مبتنی بر اطلاعات که کمک می کند مدیران بتوانند کارکنان را در مسیر تحقق اهداف و اجرای برنامه ها و ایفای مطلوب ماموریتها، مدیریت کنند.
مدیریت عملکرد
براساس مطالعات و تجربه دکتر میرسپاسی، در فلسفه مدیریت عملکرد، طرحی سه بعدی به صورت نمودار زیر را توصیه می کند. روی محور X ها: ارزیابی با در نظر گرفتن سه ویژگی: مشخصات درونداد (Inputs) ، فرایند(نحوه انجام کار) (Throughputs) و برونداد (Outputs)، روی محور Y ها: فرد، گروه یا واحد سازمانی و سازمان، و بالاخره روی محور Zها: نوع شغل که معرف رده ی سازمانی نیز هست، در نظر گرفته شده که جمعا 9 متغییر را مطرح می کند.
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و
علاقه مندان به این حوزه
مدت دوره 2 روز
سرفصلهای دوره
• عملکرد چیست و تابع چه شواهدی است
• هدفگذاری و برنامه‌ریزی عملکرد
• نظارت و مربی‌گری
• ارزیابی عملکرد و ارائه باز خورد
• تحلیل و مرورد عملکرد و اقدام اصلاحی
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
دوره های مربی گری تحت اعتبار ICF-ACTP
مربی گری مدیریت
دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
منابع و مراجع: مدل سیستمی اقتضایی مدیریت منابع انسانی. مولف پروفسور ناصر میرسپاسی
مدیریت عملکرد
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود شاخصهای مناسب برای عملکرد و رفتارها تعریف و فازهای چهارگانه مدیریت عملکرد را تعریف و اجرا کنند.
دانشجویان خواهند توانست بر اساس مدل پروفسور میرسپلسی عملکرد فرد، گروه و سازمان را رصد کنند.
مدرس: دکترمحمدجواد آبگون
مدیریت عملکرد