کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی مربیگری در مدیریت نهایی

مدیر به عنوان مربی
Coach Manager

مربی‌گری یک تجربه و رابطه یک به یک و شخصی است که طی آن، مدیر در نقش مربی به کارمندانش کمک می‌کند تا عملکردشان را بهبود دهند و برای تغییرات مسیر شغلی خود آماده شوند.
مدیر به عنوان مربی
اگر مدیر بخواهد همزمان در نقش مربی هم به کارکنان تحت سرپرستی خود کمک کند باید:
• ضمن آنکه دنبال انجام کارها و تحقق اهداف سازمان است؛ از پرورش مهارتهای کارکنان، برای عملکرد بهتر نیز غفلت نکند.
• ضمن آنکه مرئوسان را اداره می کند، کشف استعدادهایشان را برای رشد افراد فراموش ننماید.
• بتواند در فرآیند تسهیم متقابل تجربیات و عقاید، به نتایج درخشان توافق شده برسد.
مخاطبین دوره: مدیران، کارشناسان و علاقه مند به مربی گری
مدت دوره : 2 روز
سرفصل های دوره
١- تعاريف كوچينگ و رهبرى سازمانى
٢- صلاحيت هاى كوچينگ
٣- مدل هاى كوچينگ و آشنايي با مدل GROW (مدلی برایperformance coaching و دارای کارکرد مورد موثر در كوچهاى سازمانى)
٤- مهارتها
٤-١- گوش كردن فعال و پرسشگرى
٤-٢- تغيير چشم انداز
٤-٣- هدف گذارى
٤-٤- همراهى و حمايت گرى
٤-٥- بازخورد
٥- اجراى كوچينگ
٥-١- ساختار جلسه
٥-٢ – قرارداد
٥-٣- مستندسازى جلسات
٦- ارزيابى عملكرد
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه مدیریت و سازمان
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
دوره های مربی گری تحت اعتبار فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF)
منابع و مراجع: Coaching for Performance
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود تفاوت يك مدير و رهبر را توضيح دهد و دلايل قانع كننده براى ايفاى نقش كوچ، براى هدايت افراد داشته باشد. در ضمن، او قادر خواهد بود مهارتهای کوچینگ را به نقش مدیریتی خود بیافزاید و آنها را برای بهبود عملکرد سازمان خود و افزایش انگیزه کارکنان دیگر به کار گیرد. در پایان دوره، منابع كافى براى مطالعه بيشتر در اختيار شرکت کننده قرار خوهد گرفت.
مدرس: سجاد سعیدنیا
کوچ کسب و کار و مسیر شغلی
کارشناس ارشد مدیریت (MBA)
مشاور مدیریت در توسعه کسب و کار و کیفیت
فارغ التحصیل دوره بین المللی کوچینگ