کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی کد و فهرست شغل‌ها بر مبنای استاندارد جهانی اونت

کد و فهرست شغل‌ها بر مبنای استاندارد جهانی اونت

کد و فهرست شغل‌ها بر مبنای استاندارد جهانی اونت به قرار زیر است. همانطور که ملاحظه می فرمایید 23 گروه شغلی معرفی شده و کد مثلا 11 به شغلهای مدیریتی و 35 به خدمات رستوران و هتلداری اختصاص داده شده است. ما در ادامه شغلهای مرتبط با هر خانواده را تقدیم می کنیم.
عنوان کد اختصاصی
مدیریتی ۱۱۰۰۰۰
مالی و تجاری ۱۳۰۰۰۰
کامپیوتری و محاسباتی ۱۵۰۰۰۰
مهندسی و معماری ۱۷۰۰۰۰
زندگی، فیزیکی و اجتماعی ۱۹۰۰۰۰
خدمات اجتماعی ۲۱۰۰۰۰
حقوقی ۲۳۰۰۰۰
آموزش و کتابداری ۲۵۰۰۰۰
هنر، طراحی، تفریحات و رسانه ۲۷۰۰۰۰
بهداشت و درمان و پزشکی ۲۹۰۰۰۰
پشتیبانی بهداشت و درمان و پیراپزشکی ۳۱۰۰۰۰
خدمات حفاظتی ۳۳۰۰۰۰
غذایی، رستوران و هتلداری ۳۵۰۰۰۰
نگهداری و نظافت ۳۷۰۰۰۰
خدمات رفاهی عمومی ۳۹۰۰۰۰
فروش و بیمه ۴۱۰۰۰۰
خدمات اداری ۴۳۰۰۰۰
کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری ۴۵۰۰۰۰
ساخت و استخراج ۴۷۰۰۰۰
نصب، نگهداری و تعمیرات ۴۹۰۰۰۰
تولید ۵۱۰۰۰۰
حمل و نقل ۵۳۰۰۰۰
نظامی ۵۵۰۰۰۰
لیست مشاغل حوزه مدیریتی
نام شغل کد شغل
مدیر عامل 11-1011.00
رییس دفتر توسعه پایدار 11-1011.03
مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
قانون گذار 11-1031.00
مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
بازاریاب سبز 11-2011.01
مدیر بازاریابی 11-2021.00
مدیر فروش 11-2022.00
مدیر روابط عمومی 11-2031.00
مدیر منابع انسانی 11-3040.00
مدیر پرداخت غرامت و مزایا 11-3041.00
مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
مدیر منابع انسانی، سایر 11-3049.00
مدیر امور اداری 11-3011.00
مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
مدیر مالی 11-3031.00
خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
مدیر سامانه های کنترل کیفیت 11-3051.01
مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal)) 11-3051.02
مدیر تولید برق زیست-سوختی (Biofuel)) 11-3051.03
مدیر تولید برق زیست-توده ای (Biomass)) 11-3051.04
اپراتور سیستم جمع آوری گاز متان/محل های دفن زباله 11-3051.05
مدیر تولید برق آبی 11-3051.06
مدیر خرید 11-3061.00
مدیر حمل و نقل، انبار و توزیع 11-3071.00
مدیر حمل و نقل 11-3071.01
مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
مدیر بازی 11-9071.00
مدیر مزارع، دامداری و سایر بخش های مرتبط با کشاورزی 11-9011.00
مدیر پرورشگاه های گل و گیاه و گل خانه ها 11-9011.01
مدیر محصول کشاورزی و دام 11-9011.02
مدیر آبزی پروری 11-9011.03
کشاورز و مزرعه دار 11-9012.00
مدیر عمرانی 11-9021.00
مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
مدیر آموزش و پرورش، سایر 11-9039.00
هماهنگ کننده آموزش از راه دور 11-9039.01
هماهنگ کننده بخش ورزش و سلامت 11-9039.02
مدیر مهندسی 11-9041.00
مدیر توسعه تولید و فن آوری زیست سوخت/زیست دیزل (Biofuels/Biodiesel)) 11-9041.01
مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
مدیر مراسم خاک سپاری 11-9061.00
مدیر اسکان 11-9081.00
مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
متخصص پرستاری بالینی 11-9111.01
مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
متخصص منابع آب 11-9121.02
مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
مدیر، سایر 11-9199.00
مدیر امور نظارتی 11-9199.01
مدیر انطباق و پیروی 11-9199.02
مدیر صندوق های سرمایه گذاری 11-9199.03
مدیر چرخه تامین 11-9199.04
تاجر آنلاین 11-9199.05
مدیر لجستیک 11-9199.06
مدیر امنیتی 11-9199.07
مدیر پیشگری از هدر رفت سرمایه 11-9199.08
مدیر عملیات های انرژی بادی 11-9199.09
مدیر پروژه انرژی بادی 11-9199.10
متخصص ترمیم زمین و مدیر سایت 11-9199.11
لیست مشاغل حوزه مالی و تجاری
نام شغل کد شغل
متخصص مدیریت شرایط اضطراری 13-1061.00
کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
تعدیل کننده شکایات و دعاوی، محقق و بازرس 13-1031.00
تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
افسر پذیرش، به غیر از کشاورزی، ساختمان، بهداشت و امنیت و حمل و نقل 13-1041.00
بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
بازپرس 13-1041.06
متخصص امور نظارتی 13-1041.07
ارزیاب هزینه 13-1051.00
متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
مصاحبه کننده استخدام 13-1071.01
متخصص جذب نیروی کار 13-1071.02
متخصص پرداخت خسارت، مزایا و تحلیل شغلی 13-1072.00
متخصص آموزش و توسعه 13-1073.00
متخصصان منابع انسانی، آموزش و روابط کاری، سایر 13-1079.00
تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
مهندس لجستیک 13-1081.01
تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
متخصص عملیات تجاری، سایر 13-1199.00
ممیز انرژی 13-1199.01
متخصص مدیریت امنیت 13-1199.02
کارگزار گمرکی 13-1199.03
طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
متخصص توسعه پایدار 13-1199.05
حسابدار و ممیز 13-2011.00
حسابدار 13-2011.01
حسابرس 13-2011.02
کارشناس ارزشیابی و ارزیاب مستغلات 13-2021.00
ارزیاب 13-2021.01
کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
تحلیلگر بودجه 13-2031.00
تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
تحلیلگر مالی 13-2051.00
مشاور مالی شخصی 13-2052.00
بیمه گر 13-2053.00
بازرس و محقق مالی 13-2061.00
مشاور اعتبارات 13-2071.00
مامور اعتبارات 13-2072.00
بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
تهیه کننده مالیات 13-2082.00
متخصص مالی، سایر 13-2099.00
تحلیلگر کمی مالی 13-2099.01
متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
بیمه گر سرمایه گذاری 13-2099.03
بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
لیست مشاغل حوزه کامپیوتری و محاسباتی
نام شغل کد شغل
دانشمند حوزه کامپیوتر و اطلاعات، تحقیق 15-1011.00
برنامه نویس کامپیوتر 15-1021.00
مهندس نرم افزار، بر نامه های کاربردی 15-1031.00
مهندس نرم افزار، نرم افزار سیستمی 15-1032.00
متخصص پشتیبانی کامپیوتر 15-1041.00
تحلیلگر سیستم های رایانه ای 15-1051.00
متخصص پرستاری انفورماتیک 15-1051.01
مدیر پایگاه داده 15-1061.00
مدیر شبکه و سیستم های کامپیوتری 15-1071.00
متخصص امنیت رایانه 15-1071.01
تحلیلگر سیستم های شبکه ای و تبادل اطلاعات 15-1081.00
متخصص ارتباطات دوربرد 15-1081.01
متخصص کامپیوتر، سایر 15-1099.00
مهندس و آزماینده تضمین کیفیت نرم افزار 15-1099.01
مهندس/معمار سیستم های رایانه ای 15-1099.02
طراح شبکه 15-1099.03
توسعه دهنده وب 15-1099.04
مدیر وب 15-1199.03
دانشمند اطلاعات و فن آوری های زمینی-فضایی 15-1099.06
تکنیسین سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی 15-1099.07
معمار پایگاه داده 15-1099.08
متخصص ذخیره سازی داده 15-1099.09
تحلیلگر اطلاعات بازار بازرگانی 15-1099.10
مدیر پروژه فن آوری اطلاعات 15-1099.11
متخصص تجارت الکترونیک 15-1099.12
طراح بازی های ویدیویی 15-1099.13
متخصص مدیریت اسناد 15-1099.14
متخصص آمار 15-2011.00
ریاضی دان 15-2021.00
تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
کارشناس آمار 15-2041.00
آمارشناس حیاتی 15-2041.01
مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
مشاغل علم ریاضیات، سایر

15-2099.00

لیست مشاغل حوزه مهندسی و معماری
نام شغل کد شغل
معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
معمار محوطه سازی 17-1012.00
نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
مهندس هوا فضا 17-2011.00
مهندس کشاورزی 17-2021.00
مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
مهندس شیمی 17-2041.00
مهندس عمران 17-2051.00
مهندس حمل و نقل 17-2051.01
مهندس آب/فاضلاب 17-2051.02
مهندس سخت افزار 17-2061.00
مهندس برق 17-2071.00
مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
متخصص دستگاه شناسایی فرکانس رادیوی 17-2072.01
مهندس محیط زیست 17-2081.00
مهندس بهداشت و امنیت، به غیر از مهندسان امنیت معادن و بازرسان 17-2111.00
مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
مهندس امنیت کالا 17-2111.03
مهندس صنایع 17-2112.00
مهندس عوامل انسانی و ارگونومیست 17-2112.01
مهندس کشتیرانی و معمار دریایی 17-2121.00
مهندس دریایی 17-2121.01
معمار دریایی 17-2121.02
مهندسی مواد 17-2131.00
مهندس مکانیک 17-2141.00
مهندس سلول های سوختی 17-2141.01
مهندس اتوماسیون 17-2141.02
مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
مهندس نفت 17-2171.00
مهندس، سایر 17-2199.00
مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
مهندس معتبر سازی 17-2199.02
مهندس انرژی 17-2199.03
مهندس تولید 17-2199.04
مهندس مکاترونیک 17-2199.05
مهندس میکروسیستم ها 17-2199.06
مهندس نور 17-2199.07
مهندس رباتیک 17-2199.08
مهندس نانوسیستم ها 17-2199.09
مهندس انرژی باد 17-2199.10
مهندس سیستم های انرژی خورشیدی 17-2199.11
نقشه کش معماری و عمران 17-3011.00
نقشه کش معماری 17-3011.01
نقشه کش عمران 17-3011.02
نقشه کش برق و الکترونیک 17-3012.00
نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
نقشه کش برق 17-3012.02
نقشه کش مکانیک 17-3013.00
نقشه کش، سایر 17-3019.00
مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
دستیار مهندس عمران 17-3022.00
دستیار مهندس برق و الکترونیک 17-3023.00
دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
دستیار مهندس برق 17-3023.03
دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
دستیار مهندس اتوماسیون 17-3027.01
دستیاران مهندس ها، به غیر از نقشه کش ها، سایر 17-3029.00
متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
صنعت شناس مهندسی برق 17-3029.02
صنعت شناس مهندسی الکترومکانیک 17-3029.03
صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
صنعت شناس مهندسی صنایع 17-3029.05
صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
صنعت شناس مهندسی مکانیک 17-3029.07
کاردان فنی نور 17-3029.08
کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
کاردان فنی سلول های سوخت 17-3029.10
صنعت شناس مهندسی نانو تکنولوژی 17-3029.11
دستیار مهندس نانو تکنولوژی 17-3029.12
کاردان فنی نقشه برداری و نقشه نگاری 17-3031.00
کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
شغلهای حوزه زندگی، فیزیکی و اجتماعی
نام شغل کد شغل
جانور شناس 19-1011.00
دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
زیست شناس 19-1020.01
زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
میکروب شناس 19-1022.00
جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
دانشمند زیست شناس، سایر 19-1029.00
دانشمند زیست انفورماتیک 19-1029.01
زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
نسل شناس 19-1029.03
دانشمند حفاظت از محیط زیست 19-1031.00
دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
مدیران مراتع 19-1031.02
طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
جنگلدار 19-1032.00
اپیدمی شناس 19-1041.00
دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
دانشمندان حیات، سایر 19-1099.00
اختر شناس 19-2011.00
فیزیک دان 19-2012.00
دانشمند فضا و جو 19-2021.00
شیمی دان 19-2031.00
دانشمند مواد 19-2032.00
دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
تحلیلگر تغییرات آب و هوا 19-2041.01
طراح بازسازی محیط زسیت 19-2041.02
بوم شناس صنعتی 19-2041.03
زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
آب شناس 19-2043.00
دانشمند فیزیک، سایر 19-2099.00
دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
اقتصاد دان 19-3011.00
اقتصاد دان محیط زیست 19-3011.01
متخصص بازاریابی و تحقیقات بازار 13-1161.00
پایشگر 19-3022.00
روان شناس بالینی، مشاوره ای و مدارس 19-3031.00
روان شناس مدارس 19-3031.01
روان شناس بالینی 19-3031.02
روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
روان شناس، سایر 19-3039.00
روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
جامعه شناس 19-3041.00
طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
مردم شناس و باستان شناس 19-3091.00
مردم شناس 19-3091.01
باستان شناس 19-3091.02
جغرافی دان 19-3092.00
تاریخ شناس 19-3093.00
دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
دانشمند جامعه شناس و فعالان مرتبط، سایر 19-3099.00
طراح حمل و نقل 19-3099.01
کاردان فنی کشاورزی و صنایع غذایی 19-4011.00
کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
کاردان فنی شیمی 19-4031.00
کاردان فنی زمین شناسی و نفت 19-4041.00
کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
کاردان فنی انرژی هسته ای 19-4051.00
کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
کاردان فنی علوم حیات، فیزیکی و اجتماعی، سایر 19-4099.00
تحلیگر کنترل کیفیت 19-4099.01
کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
کاردان فنی حسگر های راه دور 19-4099.03
شغلهای مرتبط با حوزه آموزش و کتابداری
نام شغل کد شغل
مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
مدرس علوم اجتماعی، دانشگاهی، سایر 25-1069.00
مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
مدرس دانشگاهی، سایر 25-1199.00
مدرس آموزش های خاص، پیش دبستانی، مهد کودک و ابتدایی 25-2041.00
مدرس آموزش های خاص، مدارس متوسطه 25-2042.00
مدرس آموزش های خاص، دبیرستان 25-2043.00
مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
مدرس و مربی، سایر 25-3099.00
متخصص آموزش های جسمانی انطباقی 25-3099.01
مدرس خصوصی 25-3099.02
بایگان 25-4011.00
موزه دار 25-4012.00
کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
کتابدار 25-4021.00
کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
طراح صنعتی و صنعت شناس 25-9031.01
دستیار مدرس 25-9041.00
فعالان بخش آموزش، تدریس و کتابخانه ها، سایر 25-9099.00
مشاغل مرتبط با هنر، طراحی، تفریحات و رسانه
نام شغل کد شغل
کارگردان هنری 27-1011.00
هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
هنرمندان و فعالان مرتبط، سایر 27-1019.00
طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
طراح مد 27-1022.00
طراح گل و گیاه 27-1023.00
طراح گرافیک 27-1024.00
طراح داخلی 27-1025.00
طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
طراحان، سایر 27-1029.00
بازیگر 27-2011.00
تهیه کننده و کارگردان 27-2012.00
تهیه کننده 27-2012.01
کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
کارگردان برنامه 27-2012.03
کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
مربی و استعداد یاب 27-2022.00
داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
کارگردان موسیقی و آهنگ ساز 27-2041.00
کارگردان موسیقی 27-2041.01
آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
موسیقی دان و خواننده 27-2042.00
خواننده 27-2042.01
موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
کمدین و مجری، فعالان ورزش و سرگرمی و بخش های مرتبط، سایر 27-2099.00
گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
متخصص روابط عمومی 27-3031.00
ویراستار 27-3041.00
نویسنده فنی 27-3042.00
نویسنده و رمان نویس 27-3043.00
نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
فعالان رسانه ای و ارتباطات، سایر 27-3099.00
کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
کاردان فنی پخش 27-4012.00
اپراتور رادیویی 27-4013.00
کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
عکاس 27-4021.00
فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
کاربران تجهیزات رسانه ای و ارتباطات، سایر 27-4099.00
مشاغل مرتبط با بهداشت و درمان و پزشکی
نام شغل کد شغل
پرستار حرفه ای ثبت شده 29-1111.00
پرستار مراقبت های ویژه 29-1111.01
پرستار پیشرفته روانپزشکی 29-1111.02
پرستار مراقبت های حیاتی 29-1111.03
ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
جراح فک و دهان 29-1022.00
متخصص ارتودنسی 29-1023.00
دندان ساز 29-1024.00
دندان پزشک، سایر تخصص ها 29-1029.00
متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
چشم پزشک 29-1041.00
دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
متخصص بی هوشی 29-1061.00
پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
روان پزشک 29-1066.00
جراح 29-1067.00
پزشکان و جراحان، سایر 29-1069.00
متخصص آلرژی و ایمنی شناسی 29-1069.01
متخصص بیماری های پوستی 29-1069.02
پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
عصب شناس 29-1069.04
متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
متخصص چشم پزشکی و عینک سازی 29-1069.06
آسیب شناس 29-1069.07
متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی 29-1069.08
متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
رادیولوژیست 29-1069.10
متخصص پزشکی ورزشی 29-1069.11
متخصص بیماری های دستگاه تناسلی و ادراری 29-1069.12
پزشکیار 29-1071.00
دستیار بی هوشی 29-1071.01
متخصص بیماری های پا 29-1081.00
متخصص اختلالات شنوایی 29-1121.00
متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
متخصصان درمانی، سایر 29-1129.00
دامپزشک 29-1131.00
متخصصان تشخیصی و درمانگر بخش سلامت، سایر 29-1199.00
متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
پرستار بی هوشی 29-1199.02
پرستار حرفه ای 29-1199.03
متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
فن شناس رادیویوژی 29-2034.01
کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.02
کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
کاردان فنی جراحی 29-2055.00
فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
فن شناس و کاردان فنی بهداشت، سایر 29-2099.00
کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
متخصص شنوایی و سمعک سازی 29-2099.02
فن شناس و کاردان فنی عینک سازی 29-2099.03
پرستار مامایی 29-2099.04
متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
کارکنان مراقبت های بهداشتی و کاردانان فنی، سایر 29-9099.00
ماما 29-9099.01
مشاور ژنتیک 29-9099.02
مشاغل مرتبط با خدمات حفاظتی
نام شغل کد شغل
سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
سرپرست ارشد/مدیر ماموران آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث 33-1021.00
سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
سرپرستان ارشد/مدیران ماموران آتش نشانی و خدمات پیشگیری از سوانح، سایر 33-1099.00
آتش نشان 33-2011.00
آتش نشان شهری 33-2011.01
آتش نشان جنگلی 33-2011.02
بازرس و بازجو آتش نشانی 33-2021.00
بازرس آتش نشانی 33-2021.01
بازجو آتش نشانی 33-2021.02
بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
ضابط دادگاه 33-3011.00
مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
کاراگاه و بازرس کیفری 33-3021.00
کاراگاه پلیس 33-3021.01
افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
تحلیلگر تجسس 33-3021.06
نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
پارکبان 33-3041.00
افسر گشت پلیس و کلانتری 33-3051.00
افسر پلیس و گشت 33-3051.01
کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
مامور امنیتی 33-9032.00
نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
فعالان خدمات پیشگیرانه، سایر 33-9099.00
مامور امنیتی حمل و نقل 33-9099.01
متخصص پیشگری از هدر رفت سرمایه 33-9099.02
مشاغل مرتبط با خدمات رفاهی عمومی
نام شغل کد شغل
ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم 39-1021.01
پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
کارکنان خدمات بازی و سرگرمی، سایر 39-3019.00
راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
آپاراتچی سینما 39-3021.00
مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
راهنماها و مسولان بخش تفریح و سرگرمی و کارکنان مرتبط، سایر 39-3099.00
مرده شور 39-4011.00
ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
پیرایشگر 39-5011.00
آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
ناخن آرا 39-5092.00
سر شور آرایشگاه 39-5093.00
متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
راهنما و همراه تور 39-6021.00
راهنمای سفر 39-6022.00
مهماندار هواپیما 39-6031.00
مهماندار و ملازم بخش حمل و نقل، به جز مهمانداران هواپیما و باربرها 39-6032.00
باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
پادو 39-6012.00
مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
پرستار کودک 39-9011.01
کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
فعالان خدمات و مراقبت های شخصی، سایر 39-9099.00
مشاغل مرتبط با فروش و بیمه
نام شغل کد شغل
سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
صندوقدار 41-2011.00
صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
فروشنده تک فروشی 41-2031.00
کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
کارگزار فروش اوراق بهادار، کالا و خدمات مالی 41-3031.00
کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
دلال اوراق بهادار و کالا 41-3031.03
کارگزار مسافرتی 41-3041.00
نمایندگان فروش، خدمات، سایر 41-3099.00
کارگزار انرژی 41-3099.01
نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
نماینده فروش انرژی خورشیدی و ارزیاب 41-4011.07
نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
مشاغل مرتبط با خدمات اداری
نام شغل کد شغل
سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
اپراتور تلفن 43-2021.00
کاربران تجهیزات ارتباطی، سایر 43-2099.00
کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
کارمند امور نقدی و پستی و کاربران دستگاه ها 43-3021.00
کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
کاربر دستگاه های صدور صورتحساب، گزارش دهی، و محاسباتی 43-3021.03
کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
کارمند تدارک کالا 43-3061.00
تحویل دار صندوق 43-3071.00
کارمند کارگزاری 43-4011.00
کارمند مکاتبات 43-4021.00
کارمند دادسرا، شهرداری، و صدور مجوز 43-4031.00
کارمند دادسرا 43-4031.01
کارمند شهرداری 43-4031.02
کارمند صدور مجوز 43-4031.03
مسئول تایید اعتبار، کنترل کننده اعتبار، و کارمند 43-4041.00
مسئول تایید اعتبار 43-4041.01
کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
نماینده بیماران 43-4051.03
مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
منشی بایگانی 43-4071.00
کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
کارمند سفارشات 43-4151.00
دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
کارمندان اطلاعات و سوابق، سایر 43-4199.00
کارگزار بار و حمل 43-5011.00
کارمند ارسال مراسلات 43-5011.01
پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
کارمند خدمات پستی 43-5051.00
پستچی 43-5052.00
پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
کارمند انبار و ارسال سفارشات 43-5081.00
کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
کارمند لیبل زنی 43-5081.02
کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
منشی حقوقی 43-6012.00
منشی پزشکی 43-6013.00
منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
کاربر کامپیوتر 43-9011.00
کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
کارمند دعاوی بیمه و پردازش بیمه نامه 43-9041.00
کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
کارمند اداری، کلی 43-9061.00
کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
مصحح و رونویس 43-9081.00
دستیار آماری 43-9111.00
کاردان فنی بیو انفورماتیک 43-9111.01
کارکنان پشتیبانی اجرایی و اداری، سایر 43-9199.00

شغلهای مرتبط با حوزه کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری
نام شغل کد شغل
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان مزارع، آبزی پروری، و جنگلداری 45-1011.00
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
پیمانکار کار مزارع 45-1012.00
بازرس کشاورزی 45-2011.00
پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
کارگر مزرعه، محصول، پرورشگاه گل و گیاه، گلخانه 45-2092.00
کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
کارگران کشاورزی، سایر 45-2099.00
ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
شکارچی و تله گذار 45-3021.00
کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
چوب بر 45-4021.00
کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
کارگران چوب بری، سایر 45-4029.00
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان مزارع، آبزی پروری، و جنگلداری 45-1011.00
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
پیمانکار کار مزارع 45-1012.00
بازرس کشاورزی 45-2011.00
پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
کارگر مزرعه، محصول، پرورشگاه گل و گیاه، گلخانه 45-2092.00
کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
مشاغل مرتبط با ساخت و استخراج
نام شغل کد شغل
سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
مدیر نصب انرژی خورشیدی 47-1011.03
سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
بنا، سنگ 47-2022.00
نجار 47-2031.00
نجار ساختمانی 47-2031.01
نجار تاسیساتی 47-2031.02
نصاب قالی 47-2041.00
نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
موزاییک کار 47-2053.00
کارگر ساختمانی 47-2061.00
کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
سفید کار 47-2082.00
برق کار 47-2111.00
شیشه بر 47-2121.00
کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
نصاب لوله 47-2151.00
لوله کش، نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.00
نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
گچ کار و سفید کار 47-2161.00
کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
سقف ساز 47-2181.00
کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
وردست–بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
وردست–نجار 47-3012.00
وردست–برق کار 47-3013.00
وردست–نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
وردست–لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
وردست–سقف ساز 47-3016.00
وردست، راه و ساختمان، سایر 47-3019.00
بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
نصاب حصار 47-4031.00
کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
کارگران عمرانی و مرتبط، سایر 47-4099.00
نصاب سیستم های خورشیدی تولید انرژی نوری 47-4099.01
نصاب و کاردان فنی سیستم های خورشیدی حرارتی 47-4099.02
نصاب و کاردان فنی سیستم های بهینه سازی مصرف انرژی 47-4099.03
کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
کاربران ماشین آلات معدن، سایر 47-5049.00
دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
سقف ساز، معدن 47-5061.00
کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
وردست–کارگر استخراج 47-5081.00
کارگران استخراج، سایر 47-5099.00
مشاغل مرتبط با نصب، نگهداری و تعمیرات
نام شغل کد شغل
سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
مکانیک سیستم های رادیویی 49-2021.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
مکانیک خودرو و کاردان فنی سرویس خودرو 49-3023.00
مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
پنچری گیر 49-3093.00
تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، و تهویه هوا 49-9021.00
مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
متخصصان نگهداری و تعمیر، عمومی 49-9042.00
متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
ماشین ساز 49-9044.00
تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
تعمیرکار ساعت 49-9064.00
تعمیرکاران ابزار دقیق و تجهیزات، سایر 49-9069.00
سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
غواص صنعتی 49-9092.00
تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
دکل ساز 49-9096.00
تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
وردست–کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر، سایر 49-9099.00
کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
کادان فنی سرویس توربین های بادی 49-9099.02
سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
مکانیک سیستم های رادیویی 49-2021.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
مشاغل مرتبط با تولید
نام شغل کد شغل
سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
سیم پیچ 51-2021.00
سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
سرهم کنندگان/همگذاران و سازندگان، سایر 51-2099.00
نانوا و کیک پز 51-3011.00
قصاب و گوشت بر 51-3021.00
گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
ماشین کار 51-4041.00
کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
جوشکار، برشکار، لحیم کار، سخت کار 51-4121.00
جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
کارگران مرتبط با ذوب فلزات و پلاستیک، سایر 51-4199.00
صحاف 51-5011.00
صحاف کتاب 51-5012.00
متصدی چاپگر 51-5021.00
کاردان فنی و کارگر چاپخانه 51-5022.00
کاربر دستگاه های چاپ 51-5023.00
کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
خیاط، دستی 51-6051.00
خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
کارگران نساجی، تولید پوشاک، و مبلمان، سایر 51-6099.00
کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
الگو ساز، چوب 51-7031.00
طرح زن، چوب 51-7032.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
کارگران مرتبط با کار با چوب 51-7099.00
کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
توزیع کننده برق 51-8012.00
کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
کاربران کارخانه ها و سیستم ها 51-8099.00
کاردان فنی فرآوری زیست-سوخت ها 51-8099.01
کاردان فنی سیستم جمع آوری گاز متان/محل های دفن زباله 51-8099.02
کادان فنی نیروگاه زیست-توده ای (Biomass) 51-8099.03
کاردان فنی نیروگاه های هیدروالکتریک 51-8099.04
متخصص فرآیند عکاسی 51-9131.00
کاربر دستگاه های فرآیند عکاسی 51-9132.00
کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
جواهر ساز و فعالان سنگ ها و فلزهای قیمتی 51-9071.00
جواهر ساز 51-9071.01
سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
قلم زن و حکاک 51-9194.00
قالب ساز، شکل دهنده و قالب گیر، به جز فلزات و پلاستیک 51-9195.00
سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
سفالگر، صنعتی 51-9195.05
قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
تایر ساز 51-9197.00
وردست–کارگر تولید 51-9198.00
کارگران تواید، سایر 51-9199.00
کارگر بازیافت و بازیابی 51-9199.01
مشاغل مرتبط با حمل و نقل
نام شغل کد شغل
سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
هماهنگ کننده بازیافت 53-1021.01
سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
خلبان تجاری 53-2012.00
کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
راننده/فروشنده 53-3031.00
راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
کاربران وسایل نقلیه موتوری، سایر 53-3099.00
مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
مسول لوکوموتیو 53-4012.00
مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
کارکنان حمل و نقل ریلی، سایر 53-4099.00
دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
ناخدا، کمک ناخدا، و راهنمای کشتی های گذرگاه های آبی 53-5021.00
ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
راهنمای کشتی 53-5021.03
راننده قایق موتوری 53-5022.00
مهندس کشتی 53-5031.00
متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
متصدی پارکینگ 53-6021.00
متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
بازرس حمل و نقل 53-6051.00
بازرس هوانوردی 53-6051.01
بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
کارکنان بخش حمل و نقل، سایر 53-6099.00
کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
کارگران حمل مواد، سایر 53-7199.00