کاوشگران بهره وری پویا | کاوشگران بهره وری پویای پارس موفق به دریافت تاییدیه وام شرکت های محول شده صندوق نوآوری و شکوفایی گردید

کاوشگران بهره وری پویای پارس موفق به دریافت تاییدیه وام شرکت های محول شده صندوق نوآوری و شکوفایی گردید

۱۳ آذر کاوشگران بهره وری پویای پارس موفق به دریافت تاییدیه وام شرکت های محول شده صندوق نوآوری و شکوفایی گردید

کاوشگران بهره وری پویای پارس موفق به دریافت تاییدیه وام شرکت های محول شده صندوق نوآوری و شکوفایی گردید.

شرکت های زیر موفق به اخذ وام گردیده اند:

پایش تدبیر افزار

پارس فن‌آوران رادین

بدون نظر

نظر شما چیست؟