کاوشگران بهره وری پویا | کاوشگران بهره‌وری پویای پارس به طور رسمی به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی برگزیده شد

کاوشگران بهره‌وری پویای پارس به طور رسمی به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی برگزیده شد

۱۶ آذر کاوشگران بهره‌وری پویای پارس به طور رسمی به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی برگزیده شد

از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ کاوشگران بهره‌وری پویای پارس به طور رسمی به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی پذیرفته شد.

شایان ذکر می باشد تا پیش از این نیز همکاری مابین به صورت محدودتر برقرار بوده است.

بدون نظر

نظر شما چیست؟