کاوشگران بهره وری پویا | گفت و گوی مدیر عامل شرکت روی بندر عباس مهندس علیرضا رضوی با برنامه روز آمد

گفت و گوی مدیر عامل شرکت روی بندر عباس مهندس علیرضا رضوی با برنامه روز آمد

۲۴ آذر گفت و گوی مدیر عامل شرکت روی بندر عباس مهندس علیرضا رضوی با برنامه روز آمد

شرگت تولید روی بندر عباس با ظرفیت اسمی ۱۸۰۰۰ تن تولید شمش روی در جوار مجتمع آلمبنبوم المهدی واقع شده است.مدیرعامل این شرکت با ایجاد سازمان یادگیرنده راه رسیدن به تعالی و بهره وری بیشتر را دنبال می کند.

پای صحبت آقای مهندس علیرضا رضوی  مدیر عامل این شرکت در گفت و گو با روز آمد می نشینیم.

لینک گفت و گو

بدون نظر

نظر شما چیست؟