کاوشگران بهره وری پویا | معرفی مدل

معرفی مدل

۲۰ بهمن معرفی مدل

موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست. این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکانپذیر نخواهد بود. طبیعی است که از منظر استراتژیک، مدیران منابع انسانی صرفا به نحوه انجام وظایف کارکنان نمی پردازند، بلکه با تدابیری موثر در جذب و نگه داری، به سازی و کاربرد مطلوب منابع انسانی، انسان هایی با توانایی، شخصیت و خلق و خوی متناسب با فرهنگ و ماموریت سازمان به وجود آورند که به جای به کارگیری ابزار کنترل و نظارت مستمر، خودآن ها از وجدان کار و فرهنگ عمیقی برخوردار باشند و طبعا ایجاد چنین خلق و خوی کاری، وظایف مدیران منابع انسانی سازمان ها را وسیع تر کرده است. مدیران منابع انسانی باید با بهره گیری از تکنیکها و روشهای مناسب، حداکثر تلاش خود را برای نگهداشت منابع انسانی به کار برند تا حافظ مزیت رقابتی در سازمان باشند.

ایده تدوین مدلی بومی همراستا با فرهنگ سازمان های ایرانی سال ها ذهن من را به خود مشغول کرده بود. ما مدلهای زیادی در ایران و سایر کشورها به عنوان الگویی برای تعالی سازمانی می بینیم ولی نکته قابل توجه نبود مدلی مناسب جهت سنجش سطح بلوغ است. “مدل بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی میرسپاسی”، چار چوبی است که به سازمان کمک می کند تا با پیمایشی مناسب و عملگرا، منابع انسانی خود را توسعه دهند و راهکارهای مناسبی برای بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی ارایه دهند. این مدل می تواند به مدیران ایرانی در انتخاب مناسب ترین رویکردها با توجه به مقتضیات سازمان کمک کند. همچنین نقشه راهنمایی برای انجام درست فرآیندهای مدیریت منابع انسانی ارایه می دهد.

امیدوارم مدیران توانمند ایرانی و مدیران منابع انسانی که از آنها به شریک کسب و کار یاد می شود، با بکار گیری این مدل و روشهای آن تسریع رشد و توسعه فردی، سازمانی و ملی را فراهم آورند.

 

به استحضار می رساند موسسه تمدن میرسپاسی به همت جمعی از فعالان و دانش آموختگان حوزه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار اقدام به تدوین مدل ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی بر اساس مدل سیستمی اقتضائی مدیریت منابع انسانی که نزدیک به  چهار دهه در دانشگاه ها و بخش صنعت ایران تدریس و پیاده سازی گردیده است، نموده اند.

لذا در صورت تمایل به ارزیابی بر اساس این الگو و تعیین سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی، همکاران ما آمادگی انجام فعالیت های مقتضی را دارند. جهت طرح هرگونه پرسش یا برگزاری جلسه حضوری، با شماره های۳ -۰۲۱۷۷۲۴۶۲۴۱ تماس حاصل فرمایید.

 

در صورتی که با مدل بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی میر سپاسی  آشنایی دارید  می توانید با  تکمیل پرسشنامه زیر ما را در تحقق اهداف مدل یاری نمایید . 

 دانلود فرم : 

پرسشنامه نظرسنجی از مدل بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی میر سپاسی

بدون نظر

نظر شما چیست؟