کاوشگران بهره وری پویا | مشتریان جدید کاوشگران بهره وری پویای پارس

مشتریان جدید کاوشگران بهره وری پویای پارس

۲۴ بهمن مشتریان جدید کاوشگران بهره وری پویای پارس

شرکت های جدیدی که در زمستان ۱۳۹۴ به جمع مشتریان کاوشگران بهره وری پویای پارس پیوسته اند به شرح زیر می‌باشند:

 

  1. شرکت ذوب و احیای روی قشم
  2. شرکت آبفا منطقه ۳ تهران
  3. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج
  4. موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت های جدیدی که در سال  ۱۳۹۵ به جمع مشتریان کاوشگران بهره وری پویای پارس پیوسته اند به شرح زیر می‌باشند:

 

  1. بهساز کاشانه نهران
  2. جاینت
  3. حامی پروژه
  4. کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
  5. اعتدال اروند 
  6. وزارت جهاد کشاورزی 
بدون نظر

نظر شما چیست؟