کاوشگران بهره وری پویا | تاریخچه و دست اندر‌کاران بلوغ مدل

تاریخچه و دست اندر‌کاران بلوغ مدل

۱۰ اسفند تاریخچه و دست اندر‌کاران بلوغ مدل

اعضا کارگروه تدوین مدل
پروفسور ناصر میرسپاسی
دکتر علی تقی زاده هرات
دکتر سعید شهباز مرادی
محمدجواد آبگون
دکتر مرضیه محمدی
دکتر زینب حسن زاده
حمیدرضا خدمتگزار
عسگر یوسفیان آستانه
محمدرضا کریمی
کوشا ستوده
سپیده مینایی
بدون نظر

نظر شما چیست؟