کاوشگران بهره وری پویا | دلبستگی کارکنان به کار وسازمان

دلبستگی کارکنان به کار وسازمان

۱۵ اردیبهشت دلبستگی کارکنان به کار وسازمان

چرا دلبستگی کارکنان به کار و سازمان مهم است ؟

نپرداختن به دلبستگی تام و تمام کارکنان به کار وسازمان که هزینه از دست رفتن بهره وری را در بر دارد ، ۳۰۰ بیلیون دلار در آمریکا تخمین زده شد . این عدد در آلمان ۹۰ بیلیون یورو و ۳ بیلیون اس جی اس در سنگاپور گزراش شده است . آمار زیر برای سال ۲۰۱۵ قابل تامل است :

 کمتر از ۱۷% کارکنان در دنیا دلبستگی تام و تمام به کار و سازمان دارند. این موضوع هزینه ی ۳۵۰ بیلیون دلاری در سال را به سازمان ها تحمیل می کند.

%۷۷ کارکنان شغل فعلی خود را دوست ندارند.

%۳۹ کارکنان که دلبستگی تام و تمام به کار و سازمان ندارند، از استرس رنج می برند و معمولا این موضوع آنها را وادار به استعفا می کند. 

لینک دانلود ادامه مطلب…

(دلبستگی)Employee Engagement

بدون نظر

نظر شما چیست؟