کاوشگران بهره وری پویا | تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

۱۴ مرداد تحقیق و پژوهش

خدمات مشاوره در زمینه تحقیق و پژوهش : 

نظر سنجی و پژوهش ادراکات و برداشت های کلیه ذینفعان ( جامعه ، مشتریان ، تامین کنندگان و . . . )

پژوهش در خصوص عدم عملکرد سازمان ها و کارائی مدل های جاری

پژوهش در خصوص میزان رضایت کارکنان

پژوهش در خصوص فرهنگ و سبک رهبری مدیران

بدون نظر

نظر شما چیست؟