کاوشگران بهره وری پویا | Employee Engagement

Employee Engagement

۱۰ آذر Employee Engagement

بسته پیشنهادی توسعه دلبستگی کارکنان به کار و سازمان

Employee Engagement Solution Package- Gallup Q12

 

چرا موضوع دلبستگی کارکنان به کار و سازمان مهم است؟

نپرداختن به دلبستگی تام و تمام  کارکنان به کار و سازمان که هزینه ی از دست دادن بهره وری را در بر دارد، ۳۰۰ بیلیون دلار در آمریکا تخمین زده شد. این عدد در آلمان ۹۰ بیلیون یورو و ۳ بیلیون اس جی دی در سنگاپور گزارش شده است. آمار زیر نیز برای سال ۲۰۱۵ قابل تامل است:

 • کمتر از ۱۷ درصد کارکنان در دنیا دلبستگی تمام و تام به کار و سازمان دارند. این موضوع هزینه ای ۳۵۰ بیلیون دلاری در سال را به سازمان ها تحمیل می‌کند.
 • ۷۷ درصد کارکنان شغل فعلی خود را دوست ندارند.
 • ۳۹ درصد کارکنانی که دلبستگی تام و تمام به کار و سازمان ندارند، از استرس رنج می برند و معمولا این موضوع آنها را وادار به استعفا می‌کند.

سازمان تحقیقاتی، پژوهشی و مدیریتی گالوپ از بزرگترین موسسات نظر سنجی و افکار سنجی در دنیاست که در دهه های اخیر نظر سنجی از کارکنان سازمانها را در دستور کاری خود قرار داده است. در میان تلاش های مشهور این سازمان ، نظر سنجی بی نظیری از بیش از ده میلیون کارمند و مدیر در ۱۱۴ کشور به ۴۱ زبان زنده ی دنیا به چشم می خورد که این نظر سنجی ها برای تبیین و تعیین یک محیط کار ایده آل که در آن کارکنان با همه ی وجود کار می کنند، خود را برای انجام وظایف به زحمت می اندازند،داوطلب می شوند و احساس و ابراز رضایت می کنند و موفقیت سازمان را موفقیت خود می دانند ، نظر مدیران توامند و برجسته را به خود جلب کرده است.

در پی این نظر سنجی گسترده ، به دوازده پرسش کلیدی (Q12) برای ایجاد محیط کاری با عملکرد بالا دست یافت. این کتاب به صورت کاربردی به شرح دوازده پرسش پرداخته و دنیایی از واقعیتهای نوین در کسب و کار مدیریت منابع انسانی را به روی خواننده باز می کنند.

ما نتایج این تحقیق را با عنوان زیر در کشور توسعه دادیم:

روش ما بر گرفته از جان طبیعت است. مراحل رشد یک گیاه ما را به این فکر انداخت که چگونه کارکنانی دلبسته داشته باشیم:

 • شخم زدن
 • بذر پاشی
 • مراقبت
 • رویش گیاه
 • برداشت

بنابراین، بسته پیشنهادی کی گروپ به قرار زیر است:

رویکردهای گذشته برای آموزش و توسعه اغلب بر رفع مشکل یا رسیدگی به نقاط ضعف، بازگشت افراد یا سازمان به عملکرد عادی تمرکز دارند. با این حال، روانشناسی مثبت گرا نشان داده است که این تنها نمی تواند شرایطی برای عملکرد استثنایی ایجاد کند، یا محیط و فرهنگی که باعث دلبسته شدن کارکنان می شود ایجاد کند. روانشناسی مثبت با تمرکز بر توسعه و گسترش نقاط قوت، بخش مهمی از تولید “شکوفایی” فردی و سازمانی است که عملکرد و عملکرد پایدار در افراد، تیم ها، وظایف و سازمان ها را به همراه خواهد آورد و می تواند مشارکت کارکنان را تغییر دهد.

 

اگر در محیط کاری شما موارد زیر مشاهده می شود، ما می توانیم به شما کمک کنیم:

شایعات بی اساس

فرهنگ سرزنش

تعارض نوسان زیاد
مشکلات کیفی رهبری نابالغ غیبت تصمیمات نادرست
حوادث کاری عدم پاسخگویی بیماری بی وفایی
سطح انرژی پایین سازمان‌های غیر رسمی شکایت مشتری خروج نیروهای کلیدی

 

اگر می‌خواهید در محیط بازار موقعیت خوبی داشته باشید، محیط کاری خود را بهبود دهید.

بهبود محیط کار همان ارتقا دلبستگی کارکنان است.

دلبستگی کارکنان (E2)برابر است با مجموع فعالیتهایی که در محل کار انجام می شود(t)، ضرب در تعهد ذاتی در انجام کار(IC) و میزان همسویی فعالیت با هدفهای سازمانی(G) و درنهایت این مجموع به تعداد کل فعالیتهایی که فرد انجام می دهد، تقسیم می شود.

روند اجرای فرایند

آماده سازی(PREPARE): با دقت تمام کلیات پروژه، نیازها و چالش ها را بررسی کنید. عوامل دلبستگی کارکنان به کار و سازمان را هماهنگ کنید، شرایط پروژه را بررسی و موارد مورد نیاز را ایجاد کنید.

ارزیابی و برنامه ریزی(تجزیه و تحلیل و اولویت یابی)(ASSESS) : سطح فعلی دلبستگی کارکنان به کار و سازمان را تعیین کنید. فرایندهای متناظر را شناسایی و شاخصهای کلیدی قابل اندازه گیری برای هر یک تعریف کنید. سطح تلاش مورد نیاز را تعیین کنید.

طراحی(تعریف روشهای مختص صنعت و افراد شاغل)(DESIGN): مدل حاکمیتی و سیستم نگهداشت سطح دلبستگی کارکنان به کار و سازمان را بر اساس شایستگی های کلیدی و پیشرانه های مورد نیاز برای هم مدیران و هم کارکنان تعریف کنید.

توسعه(آموزشهای پیشنهادی)(DEVELOP): سطوح شایستگی را در تمام سطوح سازمانی توسعه دهید. ابزارها و فرایندهای مورد نیاز برای توسعه را اجرا کنید. تغییر نگرش ایجاد کنید.

اجرا(تمرین رفتارهای جدید)(IMPLEMENT): مدل حاکمیتی و مدل شایستگی سازمان را اجرا کنید.

اندازه گیری و ارزشیابی(تحلیل مزایا و منافع)(RUN & MEASURE): داشبورد مدیریتی تهیه کنید و تلاشها را ارزیابی کنید و در خصوص ارتقا پروژه مشارکت کنید.

 

ویژگیهای کی گروپ در اجرای این فعالیت در سازمان ها:

 • مطالعه وسیع تیم تحقیق و توسعه
 • بومی سازی مدل
 • تعریف پیشرانه های دلبستگی
 • تعریف مدل حاکمیتی ویژه هر کسب و کار
 • سیستم پشتیبانی قوی
 • برنامه تغییر نگرش کارکنان
 • تیم کارشناسی و مدیریتی حرفه ای
 • نشر کتاب ۱۲ اصل مدیریت عالی و برجسته نظر به مسئولیت اجتماعی کی گروپ

 

۰۲۱-۷۷۲۴۶۲۴۱-۳

info@KGroupCo.ir

 

بدون نظر

نظر شما چیست؟