کاوشگران بهره وری پویا | معرفی کتاب توسعه منابع انسانی در خبرگزاری مهر

معرفی کتاب توسعه منابع انسانی در خبرگزاری مهر

۱۴ آذر معرفی کتاب توسعه منابع انسانی در خبرگزاری مهر

توسعه منابع انسانی با الگوی اونت؛ ابزار قدرتمند برای متخصصان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب توسعه منابع انسانی با الگوی اونت به نویسندگی محمدجواد آبگون و محمدرضا کریمی است که کتاب درباره شبکه اطلاعات مشاغل اونت، ابزار قدرتمندی برای متخصصان منابع انسانی به حساب می‌آید.

مدیران و کارشناسان این حوزه می‌توانند از این پایگاه، جزئی‌ترین اطلاعات موردنیاز خود را در مورد شغل پیدا کنند. با استفاده از چنین اطلاعاتی می‌توان فعالیت‌های مختلف منابع انسانی نظیر تدوین شرح شغل، طراحی نظام جذب، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، طراحی و بازمهندسی مشاغل، نیازسنجی آموزشی کارکنان، برنامه‌ریزی جانشینی، توسعه مسیر شغلی، مدیریت عملکرد کارکنان و طبقه‌بندی مشاغل را به صورت منسجم و هماهنگ انجام داد.

مدل تدوین کتاب بر اساس الگوی محتوایی اونت است و در هر فصل تلاش شده جزئی‌ترین موضوعات مورد بحث و ارایه قرار گیرد.

آنچه که این کتاب را از سایر کتابها  که در این حوزه منتشر شده متمایز می‌دارد توجه به ابعاد علمی، اجرایی و فرهنگی در استفاده از شبکه اطلاعات مشاغل اونت است. بعد از توجیه علمی موضوع مورد بحث، از طریق ارایه مثال‌های عملی به همراه نحوه استفاده از ماژول های شبکه اطلاعات مشاغل اونت موارد مورد جمع‌بندی قرار گرفته است.

این کتاب می‌تواند به عنوان یک دستنامه‏ کاربردی مورد استفاده مدیران، مشاوران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی به همراه کارفرمایان قرار بگیرد.

بدون نظر

نظر شما چیست؟