کاوشگران بهره وری پویا | مهندس اخلاقی

توسط: مهندس اخلاقی

۱۴ مرداد مدیریت و توسعه منابع انسانی

فرازی از سخنان دکتر ناصر میرسپاسی  موثر ترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست. این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکانپذیر نخواهد بود. طبیعی است که از منظر استراتژیک، مدیران منابع انسانی صرفا...

ادامه مطلب

۱۴ مرداد تحقیق و پژوهش

خدمات مشاوره در زمینه تحقیق و پژوهش :  نظر سنجی و پژوهش ادراکات و برداشت های کلیه ذینفعان ( جامعه ، مشتریان ، تامین کنندگان و . . . ) پژوهش در خصوص عدم عملکرد سازمان ها و کارائی مدل های جاری پژوهش در خصوص میزان رضایت کارکنان پژوهش...

ادامه مطلب

۱۴ مرداد استاندارد های مدیریتی

خدمات مشاوره در زمینه سیستم های مدیریت و استانداردهای سری ایزو بدون شک امروزه استفاده از سیستم ها و تکنیک های مدیریتی نوین در سازمانها و بنگاههای اقتصادی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی و استفاده بهینه از فضای رقابتی بوجود آمده، مشتری محوری و مدیریت منابع...

ادامه مطلب

۱۴ مرداد مدل های تعالی کسب و کار

گام اول :آموزش مدل تعالی سازمانی مبانی تدوین مدل تعالی سازمانی . معرفی مدلهای سرآمدی و تعالی رایج. اهداف جایزه تعالی سازمانی  تشریح مفهومی مدل تعالی سازمانی ، ارزشها و مفاهیم بنیادین ، تشریح معیارها و زیر معیار ها  معرفی منطق ارزیابی مدل،منطق رادار  گام دوم : تشکیل ساختار جاری سازی مدل جایزه...

ادامه مطلب

۱۴ مرداد مدیریت استراتژی

گام اول : آموزش ، بررسی و تحلیل روند ، تیم سازی و تهیه برنامه عملیاتی آموزش مبانی فرآیند مدیریت استراتژیک معرفی مدلها و الگوهای مدیریت استراتژیک تشکیل و تعریف ساختارکمیته مدیریت استراتژیک ، تدوین وظایف و بررسی عملکرد. بررسی و تحلیل فرآیند تدوین استراتژی...

ادامه مطلب

۱۵ اردیبهشت دلبستگی کارکنان به کار وسازمان

چرا دلبستگی کارکنان به کار و سازمان مهم است ؟ نپرداختن به دلبستگی تام و تمام کارکنان به کار وسازمان که هزینه از دست رفتن بهره وری را در بر دارد ، 300 بیلیون دلار در آمریکا تخمین زده شد . این عدد در آلمان 90...

ادامه مطلب