توسط: مهندس اخلاقی

۱۵ اردیبهشت دلبستگی کارکنان به کار وسازمان

چرا دلبستگی کارکنان به کار و سازمان مهم است ؟ نپرداختن به دلبستگی تام و تمام کارکنان به کار وسازمان که هزینه از دست رفتن بهره وری را در بر دارد ، 300 بیلیون دلار در آمریکا تخمین زده شد . این عدد در آلمان 90...

ادامه مطلب