کاوشگران بهره وری پویا | مقالات

مقالات

۱۰ اردیبهشت تفاوت طرح توجیهی بازار و طرح بازاریابی

تفاوت طرح توجیهی بازار و طرح بازاریابی طرح توجیهی نحوه انجام کارها، محصولات، ایده و فرآیند انجام کار را مورد بررسی قرار می دهد و یک ابزار برای ارزیابی کسب و کار به حساب می آید؛ به همین منظور تمامی نکات موثر طرح و سناریوهای مختلف...

ادامه مطلب

۱۱ مهر سیستم مدیریت عملکرد (PMS) قسمت ۹

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب

۲۶ تیر سیستم مدیریت عملکرد (PMS) قسمت ۸

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System   پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب

۱۳ تیر قسمت هفتم سیستم مدیریت عملکرد (PMS)

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System   پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب

۲۷ خرداد قسمت پنجم از سلسله مطالب #ابزار_ارزیابی_فرایند_مدیریت_منابع_انسانی(PST)

5-فرآیند ارزیابی در PST خودارزيابي يك بازنگري جامع و منظم از فعاليت‌ها و دستاوردهاي يك سازمان با استفاده از مدل تعالي سازماني است. فرآيند خودارزيابي، امکان تشخيص صريح نقاط قوت و زمينه‌های قابل بهبود را براي سازمان فراهم مي‌سازد. در ارزيابي و خودارزيابي‌هاي اوليه، شرکت‌ها روند...

ادامه مطلب

۰۹ خرداد سیستم مدیریت عملکرد (PMS) قسمت ششم

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System   پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب

۲۶ اردیبهشت سیستم مدیریت عملکرد (PMS) قسمت پنجم

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System   پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب

۱۸ اردیبهشت یادگیری اثربخش: معرفی مدل آموزشی گانیه

یادگیری اثربخش: معرفی مدل آموزشی گانیه یادگیری سرآغاز نیاز به تکامل و بهتر شدن است. بدیهی است که هر چه علم و دانش بشری تکامل و توسعه بیشتری پیدا کند، نیاز به تحول در یادگیری و سازو کارهای آن بیشتر خواهد شد. یکی از ابزارهایی که موجب...

ادامه مطلب

۱۸ اردیبهشت سیستم مدیریت عملکرد (PMS) قسمت۴

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System   پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب

۱۳ اردیبهشت سیستم مدیریت عملکرد (PMS) قسمت سوم

سیستم مدیریت عملکرد (PMS) Performance Management System   پیش درآمد: با سلا م و احترام خدمت شما فرهیختگان، قصد دارم نکاتی در رابطه با سیستم مدیریت عملکرد بصورت یک بحث چند قسمتی خدمتتان ارائه کنم، امیدوارم با بازخوردهای خود بر غنای آن بیافزایید. متشکرم. عسگر یوسفیان- رئیس هیئت مدیریت کاوشگران بهره‌وری...

ادامه مطلب