کاوشگران بهره وری پویا |
دسته
 
درمورد این پروژه

خدمات مشاوره در زمینه سیستم های مدیریت و استانداردهای سری ایزو

بدون شک امروزه استفاده از سیستم ها و تکنیک های مدیریتی نوین در سازمانها و بنگاههای اقتصادی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی و استفاده بهینه از فضای رقابتی بوجود آمده، مشتری محوری و مدیریت منابع از رویکردهای جدید مدیریت محسوب می شود.

در این راستا، کاوشگران بهره وری پویای پارس با هدف ارائۀ خدمات مشاوره مدیریت، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان ها، شرکت ها و موسسات، از طریق به کارگیری دانش روز، تجربیات مدیران مجرب و بهره مندی از منابع انسانی شایسته، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات ذیل اعلام می دارد:

 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی- بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000 و HACCP
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO 10015و ISO29990
 • آموزش و پیاده سازی سیستم تبیین، تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری

ISO 10001; ISO 10002; ISO 10003; ISO/TS 10004

 • آموزش و پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهها ISO 17025
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو ISO/ TS 16949
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پترو شیمی ISO/ TS 29001
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی ISO 13485
 • آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی EN-16001
 • مشاوره جهت استقرار سیستم ها و طرح های کیفیت و QCPLAN الزام شده از سوی ارگان های مختلف
 • آموزش و پیاده سازی ابزارهای مهندسی کیفیت شامل:
 • کنترل آماری فرایند(Statistical Process Control)،
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری(Measurement System Analysis)،
 • تجزیه و تحلیل خرابی و اثر بالقوه آن(Failure Mode and Effect Analysis)،
 • شش سیگما(six sigma)،
 • طراحی آزمایشها(Design Of Experiment)